Magyarország


     Budapesti Egyesület a Nemzetközi Sportért (angolul Budapest Association for International Sports, röviden BAIS) egy önkéntességen alapuló, fiatalok által vezetett non-profit szervezet melynek célja, hogy a fizikai aktivitást, az aktív életvitelt, az interkulturális értékeket, a szolidaritást és a sport alapú non-formális tanulást népszerűsítse. 2015-2017-ig a szervezet egy informális csoportként végezte tevékenységeit International Sport Association of Budapest (ISAB) néven. 2017 decemberében azonban non-profit szervezetként hivatalosan is bejegyezték az egyesületet.

     A szervezet elsődleges célja, hogy a fizikai aktivitást, az egészséges életvitelt és az alulról jövő sportkezdeményezéseket népszerűsítse a fiatalok körében származásra és társadalmi helyzetre való tekintet nélkül. Az egyesület célcsoportjába tartoznak nemzetközi és magyar diákok, fiatal szakemberek és hátrányos helyzetű fiatalok. Sport és rekreációs tevékenységek, ificserék és képzések szervezése által tanulmányi célú mobilitási lehetőségeket biztosít fiatalok számára valamint erősíti a programokon résztvevő fiatalok közti kölcsönös megértést és baráti kapcsolatok kialakulását teszi lehetővé.

     A szervezet másodlagos célja hogy Budapesten élő nemzetközi fiatalokat kössön össze alulról jövő kezdeményezésekkel és helyi sportegyesületekkel, valamint, hogy információt szolgáltasson olyan sporttal kapcsolatos eseményekről, melyek a városban történnek. BAIS fiatalok önkéntes munkáján alapszik. Sokan közülük a Magyar Testnevelési Egyetem diákjai, valamint fiatal szakemberek akik a rekreációs sportesemények menedzsmentjének területén tevékenykednek.

     Az egyesületet már jelentős nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező fiatalok alapították. A szervezetnek erős nemzetközi kapcsolatrendszere  van és tapasztalt a nemzetközi projektek meneddzselésében. A sportot társadalmi fejlődés érdekében használja, sporton keresztül népszerűsíti a társadalmi befogadást, szolidaritást, kölcsönös megértést és az aktív állampolgárságot is. Az önkéntes tagok különböző ifjúsági és sporttal kapcsolatos képzésen, szemináriumon, tanulmányúton és ificserén vettek részt Európa különbözőő pontjain. A tagok közül néhányan aktívan részt vesznek nemzetközi ificserék és képzések szervezésében, ami által fejlesztik a saját projekt menedzsment készségeiket.