Завршна конференција

Завршна конференција

 


Ќе ги претставиме активностите што ги одржавме и резултатите што ги добивме. Оваа конференција служи и како метод за ширење на прелиминарните резултати од проектот и неговото влијание врз локалната заедница.