Курс за обука

Курс за обука

 


Курсот за обука е точка за поврзување помеѓу студиската посета во која 3 младински работници од секоја организација ќе добијат информации за тоа како да работат со лица со оштетен вид и ќе поминаат низ нивниот сопствен филтер. За време на обуката, ќе ги составиме информациите што младинските работници ги стекнаа за време на претходниот состанок и ќе дефинираме процес на работа со кој секој, со или без искуство во работа со целната група, може да спроведе спортски настан во рамките на неговата заедница.