Почетна средба

Почетна средба

 


За време на овој состанок, претставниците на 5-те земји партнери ќе се состанат за да го официјализираат почетокот на проектот.

Главните цели на состанокот се: да ја разберат позадината на проектот, да утврдат што треба да се направи, да се создаде заедничко разбирање за улогите, да се договорат како да се работи заедно ефективно во текот на целиот проект, да се постават очекувањата и тонот за остатокот проектот.