Студиска посета

Студиска посета

 


За време на оваа студиска посета, учесниците ќе научат како да работат со луѓе со оштетен вид, методи за намалување на ризиците кога работат со нив. Покрај работните теми воопшто со целната група, учесниците исто така ќе научат кои спортски настани и спортови се прилагодени на лицата со оштетен вид, како треба да бидат обучени, кои се посебните правила, кои посебни услови треба да се исполнат за вакви настани