Полска


     WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (WSBINOZ) е првата не-јавна високообразовна институција во централна Полска која нуди сојузнички здравствени и медицински сојузнички студии, како и деловни и педагошки факултети, психологија, диететика, образовни и социјални науки. Училишниот објект од светска класа и извонредната атмосфера за обука промовирана од високо компетентни и најистакнати специјалисти, практичари и академски наставници гарантираат единствена и амбициозна наставна програма, теоретско знаење и практични вештини толку посакувани во професионалниот живот. Студентите се учат како да ги искористат стекнатите вештини и знаења, како и да продолжат да развиваат лични способности и да станат професионално успешни.

     WSBINOZ спроведува бројни истражувања и едукативни проекти, соработува со разни образовни, обуки, здравствена заштита, сојузнички спортови и институции поврзани со деловни активности остануваат локално и регионално активни во областа на организирање конференции и работилници, социјална работа и извлекување заедница. Истакнати и добро квалификувани менаџери, решителни студенти и академици го гарантираат неговиот успешен развој и вклученост во разни тематски проекти поврзани со развој на нови идеи и услуги, градење на наставна програма, наставна програма за курсеви, изработка на материјали и терминологија за тематски курсеви и други .