Северна Македонија


     Група млади искусни членови на велешките планински клубови, кои не можат да ги реализираат своите идеи, цели, мотиви, желби за подобрување на нивното знаење и вештини, како и желбата да учествуваат во поголем број активности и да одржуваат информации студентски собири и предавања, одлучуваат да ги напуштат своите матични клубови и да формираат Клуб за планински спортови Азот.

     Со формирањето на новиот клуб, односно со членството на клубот, секој член има право да ги изрази и спроведе своите идеи доколку тие се во согласност со Статутот на здружението. Тој има право да ги подобри своите знаења и вештини, да учествува во голем број акции и има за задача да го промовира планинарењето. Сите активности, особено сите лесни тури се исполнети со промоции и предавања од страна на членовите на клубот со една цел: да се соберат што повеќе граѓани и да се регрутираат и регрутираат нови млади кадри.

     Да ги обучуваме со планински знаења и вештини и да создаваме навики да го поминуваат слободното време во природа, особено во планините, бидејќи планинарењето е форма на активна рекреација и рекреација преку која гради и формира здрав, силен и благороден член на нашиот заедница.

     Членовите на клубот се во силен дух на солидарност и учење и пренесување на знаењето на другите членови на заедницата.

     Нашата главна област на интерес е физичката активност што се користи како алатка за промовирање на здравје, благосостојба и здрав начин на живот. Силно веруваме дека преку спортот може да се создаде поздраво и покохезивно општество.

     Спортот е корисна едукативна алатка за градење на заедницата, интеграција, прифаќање, унапредување на човековите права и еднаквост. Според наше мислење, планинарењето, активностите на отворено, спортот и образованието се неразделно поврзани и ја наоѓаат својата најсилна алка во неформалното образование.