Pierwsze spotkanie partnerskie

Pierwsze spotkanie partnerskie

 


Podczas pierwszego spotkania partnerskiego przedstawiciele 5 krajów partnerskich sformalizują rozpoczęcie projektu.

Główne cele spotkania to: zrozumienie celów projektu, ustalenie działań projektowych, wypracowanie wspólnego zrozumienia przypisanych zadań, uzgodnienie, jak efektywnie współpracować podczas całego projektu, ustalenie oczekiwań i działań jakie zostaną podjęte w celu realizacji kolejnych etapów projektu.