Wizyta studyjna

Wizyta studyjna

 


Podczas wizyty studyjnej uczestnicy dowiedzą się, jak pracować z osobami z dysfunkcjami wzroku, poznają metody zmniejszania ryzyka podczas pracy z nimi. Oprócz ogólnych tematów roboczych, uczestnicy dowiedzą się również, jakie wydarzenia sportowe i sporty są dostosowane do osób niewidomych i niedowidzących, jak należy je trenować, jakie są specjalne zasady, jakie specjalne warunki muszą być spełnione w trakcie organizowanie imprez sportowych.