O nas

 


     Stowarzyszenie „Scout Society” powstało w 2011 roku. Celem organizacji jest wspieranie wolontariatu i przyczynianie się do rozwoju lokalnej społeczności, zwłaszcza w procesie edukacji młodzieży poprzez nieformalne działania edukacyjne.

     Z chęci pomocy młodym ludziom w rozwoju osobistym i zawodowym, ale także włączenia ich w społeczeństwo i społeczności lokalne, z których pochodzą, stowarzyszenie zaczęło poszerzać swoje obszary działania, realizując projekty o różnej tematyce (m.in. sportowej, zdrowotnej, dotyczącej wielokulturowości, tolerancji wobec innych, dyskryminacji, zwiększaniu szans na zatrudnienie, orientacji zawodowej), ale zachowując ten sam cel od momentu powstania – pomoc młodym ludziom w ich rozwoju ioraz kształtowaniu ich jako jednostek zaangażowanych w społeczeństwo, które zachowują i dzielą się z innymi wartościami europejskimi takimi jak jedność, komunikacja, tolerancja , solidarność, szacunek, równość, pluralizm, pokój, demokracja, wolność).

     W ostatnich latach stowarzyszenie rozwinęło współpracę międzynarodową, a obecnie współpracując z organizacjami z Chorwacji, Czech, Hiszpanii, Słowenii, Bułgarii, Węgier, Polski, Turcji, Litwy, zrealizowało znaczną liczbę projektów i działań wolontariackich, projekty wymiany młodzieży, które obejmowały ponad 2000 młodych ludzi z różnych społeczności w Rumunii.

     Więcej informacji o działalności stowarzyszenia można znaleźć tutaj.