Konferencja końcowa

Konferencja końcowa

 


Zaprezentujemy działania, które przeprowadziliśmy oraz przedstawimy wyniki, które uzyskaliśmy po przeprowadzonych wydarzeniach. Konferencja ta będzie jednocześnie służyła jako wydarzenie upowszechniające, dzięki któremu zaprezentowane zostan a wstępne wyniki końcowe projektu oraz poznamy wpływ zorganizowanych działań projektowych na lokalną społeczność.