O projekcie

O projekcie


     Niezależnie od wieku, statusu społecznego czy jakiegokolwiek innego czynnika, sport powinien być wspólnym elementem łączącym nas w społeczeństwie. Oprócz korzyści dla umysłu i ciała, jakie przynosi sport, poprzez zajęcia sportowe rozwijamy umiejętności socjalizujace, relacje międzyludzkie i więzi. Uważamy sport za dobre źródło nieformalnego uczenia się, które pomaga jednostce rozwijać się fizycznie i psychicznie w społeczności, do której należy.

     Poprzez projekt SportSense chcemy usprawnić współpracę ludzi w społeczności poprzez tworzenie wydarzeń sportowych dla niewidomych, budując w ten sposób pomost pomiędzy tą kategorią osób a resztą społeczności. Wizją projektu jest zbudowanie mostu i zapewnienie osobom niewidomym szansy na lepszą integrację ze społecznością poprzez sport.

     Celem projektu SportSense jest budowanie więzi między społeczeństwem a społecznościami osób niepełnosprawnych z upośledzeniem wzroku, poprzez sport.

Cele SportSense:

  • Zaangażowanie w zajęcia sportowe łącznie 100 osób niedowidzących, pochodzących z Rumunii, Polski, Węgier, Portugalii, Macedonii Północnej w ciągu 12 miesięcy.
  • Zwiększenie integracji społecznej poprzez zajęcia sportowe co najmniej 100 osób niedowidzących z Rumunii, Polski, Portugalii, Węgier, Macedonii Północnej w ciągu 12 miesięcy.
  • Opracowanie przewodnika po zajęciach sportowych dla osób niedowidzących, który może zostać rozpowszechniony przez każdą dowolną organizację lub grupę inicjatywną.

     Innowacyjność projektu SportSense wiąże się z chęcią dotarcia do najlepszej grupy docelowej dla projektu. Zaplanowane w projekcie innowacyjne działania, są podzielone na dwie części.

O1 Poradnik

     Książka będzie zawierała informacje o projekcie, metodach pracy z osobami niewidomymi i niedowidzącymi, zajęciach sportowych, które można dostosować do osób niewidomych i niedowidzących, sposobach adaptowania zajęć sportowych, materiałach, które są potrzebne do realizacji zajęć, zasadach gry oraz zasadach bezpieczeństwa. Podsumowując, książka będzie kompletnym przewodnikiem dla czytelnika i poprowadzi go krok po kroku, jak zaplanować i zrealizować wydarzenie sportowe dla osób niedowidzących.

     Poprzez opracowanie poradnika chcemy ułatwić proces projektowania zajęć sportowych dla osób niewidomych oraz niedowidzących, jednocześnie zapewniając źródło informacji wszystkim tym, którzy będą inicjować organizację lokalnej imprezy sportowej dla osób niewidomych i niedowidzących, niekoniecznie posiadając odpowiednią wiedzę. Chcemy, aby ten przewodnik dotarł do pracowników młodzieżowych i organizacji na całym świecie, abyśmy mogli im pomóc i wesprzeć ich informacjami niezbędnymi w procesie realizacji wydarzenia sportowego dla niewidomych i niedowidzących.

IO2 Audio

     Nie można zapominać o grupie docelowej, czyli o osobach niewidzących oraz słabowidzących. Jak wiadomo, nie mają oni umiejętności czytania, zatem aby ułatwić proces informacyjny wśród niewidomych, książka zostanie przygotowana również w formie audiobook’a, który zostanie nagrany przez wolontariuszy z organizacji partnerskich i zostanie podzielony na rozdziały, aby ułatwić proces słuchania.