Polska


     WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU I NAUK O ZDROWIU (WSBINOZ) jest pierwszą niepubliczną uczelnią wyższą w centralnej Polsce, która oferuje studia z zakresu zdrowia i medycyny, biznesu, psychologii, dietetyki, pedagogiki i nauk społecznych. Placówka szkolna na światowym poziomie oraz znakomita atmosfera szkoleniowa, którą tworzą wysoko wykwalifikowani i najwybitniejsi specjaliści, praktycy i nauczyciele akademiccy, gwarantują unikalny i ambitny program nauczania, wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne tak pożądane w życiu zawodowym. Studenci są uczeni jak czerpać korzyści z nabytych umiejętności i wiedzy oraz są motywowanie do stałego rozwijania swojich umiejętności, tak aby odnosić sukcesy zawodowe.

     WSBINOZ prowadzi liczne projekty badawcze i edukacyjne, współpracuje z różnymi instytucjami edukacyjnymi, szkoleniowymi, zdrowotnymi, sportowymi i biznesowymi, Uczelnia pozostaje aktywna lokalnie i regionalnie w zakresie organizacji konferencji i warsztatów, pracy socjalnej i aktywizacji społecznej. Wybitni i dobrze wykwalifikowani menedżerowie, zdeterminowani studenci i pracownicy naukowi gwarantują jej pomyślny rozwój i zaangażowanie w różnorodne projekty tematyczne związane z opracowywaniem nowych pomysłów i usług, budowaniem programów nauczania, programem kursów przygotowawczych, opracowywaniem materiałów i terminologii do kursów tematycznych, i nie tylko.