Węgry


     Budapest Association for International Sports (BAIS) jest organizacją non-profit prowadzoną przez wolontariuszy oraz młodzież, której misją jest promowanie aktywności fizycznej, aktywnego stylu życia, zrozumienia międzykulturowego, solidarności i uczestnictwa społecznego poprzez nieformalną edukację opartą na sporcie. Od 2015 do 2017 roku rozwijaliśmy naszą działalność jako nieformalna grupa młodych ludzi pod nazwą International Sport Association of Budapest (ISAB). W grudniu 2017 roku zostaliśmy zarejestrowani jako stowarzyszenie non-profit przez sąd w Budapeszcie.

     Podstawowym celem naszej organizacji jest popularyzacja aktywności fizycznej, zdrowego stylu życia oraz udziału w sportach amatorskich wśród młodzieży bez względu na jej pochodzenie i status społeczny. Nasza grupa docelowa obejmuje studentów zagranicznych i węgierskich, młodych profesjonalistów i młodzież w niekorzystnej sytuacji. Poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych, wymian młodzieżowych i kursów szkoleniowych stwarzamy możliwości mobilności edukacyjnej dla młodych ludzi oraz wzmacniamy wzajemne zrozumienie i przyjaźń między nimi.

     Drugorzędnym celem organizacji jest łączenie lokalnych klubów sportowych i inicjatyw oddolnych ze studentami międzynarodowymi mieszkającymi w Budapeszcie oraz dostarczanie informacji o wydarzeniach sportowych odbywających się w mieście. BAIS jest wspierana przez młodych wolontariuszy. Wielu z nich to studenci Węgierskiego Uniwersytetu Wychowania Fizycznego, a inni to młodzi profesjonaliści zajmujący się zarządzaniem sportami w czasie wolnym.

     Budapesztańskie Stowarzyszenie Sportów Międzynarodowych zostało stworzone przez młodych ludzi, którzy mają duże międzynarodowe doświadczenie. Nasza organizacja ma silne relacje międzynarodowe oraz duże doświadczenie w zarządzaniu projektami międzynarodowymi. Wykorzystujemy sport do celów rozwoju społecznego, promujemy włączenie społeczne, solidarność, wzajemne zrozumienie i aktywne obywatelstwo poprzez sport. Nasi wolontariusze brali udział w różnych szkoleniach młodzieżowych i sportowych, seminariach, wizytach studyjnych i wymianach młodzieżowych w całej Europie. Niektórzy z naszych członków byli aktywnie zaangażowani w organizację międzynarodowych wymian młodzieżowych i szkoleń, podczas których rozwijali swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami.